Storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika:

  • pomoč pri oblačenju in slačenju ter zagotavljanju ustrezne telesne temperature
  • pomoč pri uporabi stranišča oziroma pri odvajanju
  • kopanje in pomoč pri umivanju ter vzdrževanju osebne higiene
  • pomoč pri hranjenju in pitju
  • pomoč pri gibanju, posedanju, premeščanju, vstajanju ali nameščanju v ustrezen položaj
  • pomoč pri namestitvi, upravljanju in uporabi ortopedskih in tehničnih pripomočkov, vodenje in pomoč pri orientaciji slepe in gluhoslepe osebe
  • obvezna prisotnost pri uporabniku v primerih najtežje invalidnosti, ki zajema čas, v katerem osebni asistent ni neposredno angažiran pri katerih od zgoraj opisanih aktivnosti, je pa njegova prisotnost nujna
  • pomoč pri jemanju zdravil in opravljanju drugih aktivnosti v zvezi z zdravjem, za katere bi se lahko usposobil uporabnik sam in jih tudi opravljal, če ne bi potreboval osebne asistence, saj se za opravljanje storitve ne zahteva posebnih znanj
  • druge storitve, namenjene pomoči pri opravljanju opravil, namenjenih osebni pomoči, določene s strani ministra, pristojnega za invalidsko varstvo.
osebna-asistenca-zavod-drugacen-svet-14