Pomoč pri komunikaciji:

  • pri branju besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja (knjig, strokovne literature, časopisov, literature po izboru uporabnika);
  • pri komunikaciji preko različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na zahtevo uporabnika;
  • prenos vseh informacij iz in v okolje na zahtevo uporabnika;
  • tolmačenje in prenos informacij uporabniku na podlagi slikovnega materiala.
osebna-asistenca-zavod-drugacen-svet-13