V storitve spremstva spada:

  • vodenje in pomoč pri orientaciji v prostoru
  • vožnja avtomobila (osebno spremstvo in osebni prevoz)
  • pri vključevanju v športne, rekreacijsko športne in kulturne dejavnosti
  • pri ohranjevanju zdravja v zdraviliščih in na drugih krajih
  • druga pomoč, ki se nanaša na spremstvo v situacijah, kjer uporabnik pri spremstvu potrebuje pomoč
  • druga pomoč, določena s strani ministra, pristojnega za invalidsko varstvo.
spremstvo-lana-na-terapijah