Pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu:

  • namestitev opreme in pripomočkov ter delovnih in študijskih sredstev
  • pri urejanju in vodenju dokumentacije, branju in pisanju, spremljanje na šolske in izven šolske aktivnosti ter spremljanje na izobraževanja in druge aktivnosti v okviru izobraževalnega ali delovnega procesa
  • pomoč pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije
  • druga pomoč, ki se nanaša na delovni proces oziroma izobraževanje, ki ga opravlja uporabnik, določena s strani ministra, pristojnega za invalidsko varstvo.
osebna-asistenca-drugacen-svet-lana