Izvajanje osebne asistence na domu

Kakovostna osebna asistenca

Pomagamo vam zaživeti polno življenje

Trudimo se za neodvisno in svobodno življenje posameznika, da živi aktivno in enakopravno. Naše storitve so prilagojene konkretnim potrebam uporabnika.

  • Strokovna usposobljenost
  • Kakovostna oskrba

  • Prilagojeno posamezniku
Pomoč slabovidnim osebam
Osebna asistenca - Zavod Drugačen svet

8+

Zadovoljnih uporabnikov

2+

Let izkušenj

9.5/10

Ocena zadovoljstva

Kako vam lahko pomagamo?

Storitve osebne asistence

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznega uporabnika oziroma uporabnice, njegovim oziroma njenim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram.

Kdo lahko koristi osebno asistenco?

Do osebne asistence je ne glede na njegov oz. njen dohodek in premoženje upravičen vlagatelj, ki:

Invalid

Zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev.

Državljan RS

Je državljan Republike Slovenije (RS) s stalnim bivališčem v RS ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS.

Star od 18 do 65 let

Če je vlagatelj imel pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom starosti, je lahko upravičen do osebne asistence tudi potem, ko dopolni to starost.

Živi doma

Živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe.

30+ ur pomoči

Potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Kako do osebne asistence?

Osnovni postopek za pridobitev osebne asistence

  1. Za pridobitev pravice do osebnega asistenta mora uporabnik izpolniti vlogo in jo oddati na Centru za socialno delo.
  2. Center za socialno delo nato sestavi komisijo, ki uporabnika obišče na domu in oceni, koliko pomoči uporabnik potrebuje (število ur in storitve) ter napiše mnenje.
  3. Center za socialno delo nato izda odločbo, kjer je določeno, ali uporabnik dobi pomoč in če jo dobi, koliko ter v kakšni obliki.
  4. Uporabnik si poišče osebnega asistenta.

Pomagamo vam pri pridobitvi osebne asistence

S strokovno ekipo vam pomagamo izpolniti vlogo in vas vodimo skozi celoten postopek ter vam tako pomagamo pridobiti pravico do osebne asistence.

Ko dobite odločbo, vam z veseljem pomagamo tudi najti tudi primernega osebnega asistenta.